Sjov Danmarkshistorie med Spies og Glistrup

Både børn og voksne kan få meget ud af at se filmen Spies og Glistrup, der udkom i 2013. Hvis man ikke lige fik set filmen i biografen, så kan Spies og Glistrup ses på Blockbusters hjemmeside, der tilbyder leje og streaming af film og TV-serier.

Man behøves således ikke længere bruger formuer og plads på en dyr filmsamling, da man altid har adgang til filmene i sortimentet 24 timer i døgnet via internettet. Man kan se film fra mange platforme såsom:

  • Mobiltelefon
  • Tablet
  • PC
  • PlayStation
  • TV

På den måde kan man altså både se film sammen med familien i dagligstuen, men man kan også streame en god film på sin telefon, mens man skal fordrive tiden i bus eller tog. Filmen Spies og Glistrup kan anbefales til alle der gerne vil lære mere om Danmarkshistorien i 60´erne, 70´erne samt 80´erne, hvor både Spies og Glistrup var blandt de mest farverige personligheder, der også fik indflydelse på manges skæbner i Danmark.

Handlingen i filmen

I filmen Spies og Glistrup følger man den unge di­rek­tør for rej­sesel­ska­bet Spies Rej­ser nemlig Simon Spies, der mødersin gam­le stu­di­e­kam­me­rat fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Mo­gens Gli­strup. Disse to top­be­ga­ve­de men ex­cen­tri­ske mænd på­be­gyn­der et ven­skab, som de beg­ge får gavn af. Spies an­ven­der Gli­strups vi­den om skat­te­sy­ste­met til hur­tigst mu­ligt at skub­be sin for­ret­ning fremad, og Gli­strup bru­ger Spies som en mu­lig­hed til at fin­de og syn­lig­gø­re hul­ler i det dan­ske skat­te­sy­stem.

De ud­for­drer beg­ge Jan­te­loven, men ven­ska­bet kom­mer på en hård prø­ve, da de­res for­skel­li­ge vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­ser kommer på kollisionskurs. Filmen er baseret på virkelige begivenheder, men der er naturligvis også masser af sjove opdigtede episoder i filmen.

Man følger både Simon Spies karriere med morgenbolledamer, druk og udsvævende levevis men også Mogens Glistrups politiske karriere, der fører til oprettelse af Fremskridtspartiet med en jordskredssejr i 1973. I 1984 er bunden nået for begge, da Simon Spies dør, mens Mogens Glistrup sidder i fængsel.

Danmarkshistorien

Der medvirker disse kendte skuespillere i hovedrollerne i filmen Spies og Glistrup:

  • Nicolas Bro.
  • Jesper Christensen.
  • Pilou Asbæk.
  • Kasper Leisner.
  • Trine Pallesen.

De spiller fremragende præstationer i filmen, der varmt kan anbefales både som dokumentarudsendelse om Danmarkshistorien men også som en morsom oplevelse. Seerne får et realistisk indtryk af den stigende folkelige utilfredshed med skattetrykket i Danmark først i 1970´erne samt en voksende skepsis overfor autoriteterne, der var vokset frem i løbet af de glade 60’ere.

Spies og Glistrup er derfor to store danskere i det lille land, idet de som henholdsvis rejsekonge og landsretssagfører på hver sin måde var revolutionære og forsøgte at sælge en drøm til danskerne.

Landsretssagføreren solgte den ekstremt liberalistiske drøm om, det ikke var nødvendigt at betale skat, mens rejsekongen solgte drømmen om sol, sex og vin, når man skulle på charterrejse væk fra den triste hverdag.

Både Spies og Glistrup kæmpede en brav kamp mod middelmådigheden og Janteloven, men de tabte begge kampen, eller gjorde de? I filmen skildres de som meget nære venner på en charmerende måde, mens de i virkeligheden ikke så meget til hinanden.